A diákkörünk által szervezett előadások

 

1. Előadás: Dr. Tél Tamás - Bevezetés a káoszba (Plakát)

2. Előadás: Gruiz Márton - Káosz dinamikai rendszerekben (Plakát)

 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki iskolánk, a Szent László ÁMK vezetésének és gazdasági hivatalának, hogy az előadások számára a termet és a szükséges eszközöket biztosította. Köszönjük az előadás szervezésében és lebonyolításában végzett aktív segítségét :

Fekete Kovács Győző igazgatóhelyettesnek (szervezés)

Csulyák László tanár úrnak (szervezés)

Hajdók Róbert tanár úrnak (technikai)

Buczkó Gábor 12.A osztályos tanulónak (a technika működtetése)

Kunváry János 12.A osztályos tanulónak ( a technika működtetése)

Köszönjük az ADUVIZIG informatikusának, Keve Gábornak az előadásokhoz nélkülözhetetlen projektort,

Horváth Péter egyetemi hallgatónak , az előadók segítőjeként végzett hasznos és önzetlen tevékenységét,

Dr.Csermely Péter egyetemi tanárnak és a KUTDIÁK Alapítvány Kuratóriumának az előadások anyagi támogatását,

a Magyar Pedagógia Társaság Bács-Kiskun megyei tagozatának és Dr. Szentjóbi Szabó Tibor tanár úrnak az ajándékkönyveket diákkörünk számára.