A Mandelbrot tudományos diákkör története

Diákkörünk 1999 őszén alakult, a bajai Szent László Általános Művelődési Központban. Akkoriban 4-5 (nyolcosztályos gimnáziumba járó), 13-14 éves diáknak fölkeltette a figyelmét a fraktálok színes világa. Megindult az internetes fraktálvadászat, később fraktálgeneráló programok letöltése, próbálgatása. Fizika tanárunk segítségével felvettük a kapcsolatot a Kutató Diákok Országos Szervezetével (Dr. Csermely Péterrel), ahonnan a diákkör alapítás ötlete származik. Indulásként összeállítottunk egy diákköri munkatervet, amelyben a fraktálok és a káosz világához kapcsolódó fogalmak, jelenségek elméleti megismerése, számítógépes szimulációja és kísérletek tanulmányozása szerepelt. Az informatika szakkörön tanultunk Turbo Pascal nyelven programozni és az adatok elemzéséhez pedig a Microsoft Excel-t használtuk. Az induló diákkör támogatásért pályázott a Kutató Diákokért Alapítványnál és sikerült 100000 Ft-ot nyernünk. Ezen a pénzen eszközöket (inga, slinky rugó..) vásároltunk. Fali tablót is készítettünk, amelyen néhány érdekes és szép fraktál képet, valamint a diákkör híreit helyeztük el. Több dinamikai rendszer (ingák, rezgő rendszerek) mozgását vizsgáltuk, modelleztük. Foglalkoztunk iterációs programok írásával. Mivel diákkörünk tagjai közül többen  fizika szakkörösök is, egyik munkánkat (mágneses káoszinga) elvitték a Károly Ireneusz Országos Fizikaverseny (Katolikus iskolák) kísérleti bemutatójára is. Ott 3. díjat nyertek a bemutatóval. Kapcsolatba léptünk dr. Kun Ferenccel (KLTE), aki a téma jeles szakembere. Sok hasznos ismeretet és tanácsot kaptunk tőle a munkánkhoz. Diákelnökünknek Kriskó László tanulót (jelenleg 11.osztályos) választottuk. A következő években munkánk változó ütemben folyt, mivel a tanulás és a fizika versenyek is sok időnket és energiánkat emésztették fel. 2001-ben, a tanév végén a diákkör és a fizika szakkör együtt rendezett egy olyan kísérleti bemutatót, melyet az egész városban meghirdettünk és szép számmal jöttek közép-és általános iskolások. A kísérleti bemutató részét képezte egy folyamatos számítógépes fraktálbemutató (zenei aláfestéssel) és kaotikus mozgások (inga, örvények) bemutatása. Egy teljes délután tartott, és a vendégeknek nagyon tetszett. 2002. novemberében és decemberben két előadást szerveztünk iskolánkban, melyeket Dr. Tél Tamás egyetemi tanár (ELTE, Elméleti Fizika Tanszék) és munkatársa Gruiz Márton fizikus doktorandusz tartottak. Az előadások témája a káosz és a fraktálok volt. A könyvtárteremben tartott előadásokra nemcsak a diákkör tagjai, hanem érdeklődő diákok és tanárok is eljöttek. A számítógépes bemutatókkal színesített előadások igen érdekesek voltak. Még ebben az évben 100000 Ft-ot nyertünk pályázattal a Kutató Diákok Alapítványtól a diákkör munkáinak eszköztámogatására. A 2003-as év elején legjelentősebb munkánk volt a rezgő lemezen pattogó golyók vizsgálata, mely kapcsolódott a márciusban Nyíregyházán megrendezett Károly Ireneusz Fizika Versenyhez. Ott a zsűri a legjobb munkák egyikeként fel is kérte előadásra a szerzőket (Kriskó László-Umenhoffer Ferenc) . Előadásukkal 3. díjat nyertek. Diákkörünk egyik fő szervezője és házigazdája volt a TUDOK 2003 Regionális Kutató Diákköri Konferenciának (2003 november 7-8). A dél-alföldi régió konferenciáját két bajai középiskola (Szent László ÁMK és a III.Béla Gimnázium) közösen rendezte a város támogatásával. Két diákkörösünk (Békéssy László, Bustya Áron) bejutott a szegedi Országos Tudok Konferenciára, ahol sikerrel adták elő kaotikus ingáról szóló előadásukat. Ennek továbbfejlesztett változatával később pályázatokat nyertek (SZTE,Kísérleti fizika pályázat, KUTDIÁK esszépályázat), valamint erről szóló munkájuk megjelent a Fizikai Szemle 2005/5 számában. Jelentős siker, hogy Bustya Áron diákköri tag 2005 július 14-21 között az 5 fős magyar csapat tagjaként részt vett az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyén a svájci Winterthurban . Az öt kontinensről érkezett 25 csapat között a középmezőnyben végeztek.

 

Vissza