A MANDELBROT DIÁKKÖR MUNKATERVE

 1. A káosz fogalma, jelentése, fraktálbemutató

 2. A fractint és a winfract programok használata

 3. Periodikus jelenségek a természetben, dimenziószámítás

 4. Iteráció, saját programok fraktálkészítésre

 5. Periodikus jelenségek modellezése számítógépes programokkal ; a numerikus integrálás programozása egyszerűbb példákon

 6. A matematikai inga tanulmányozása számítógépes méréssel és programokkal

 7. Pontos geometriai rend : az attraktor fogalma

 8. Mágneses ingák készítése, mozgásuk vizsgálata

 9. A fázistér fogalma, ábrázolása stabil, instabil és elliptikus fixpontok, szeparátrix

 10. Nemlineáris jelenségek a természetben

 11. Az elõrejelezhetõség elvesztése

 12. A káosz jelei: érzékenység a kezdeti feltételekre

 13. Nemlineáris jelenségek modellezése számítógépes programmal (Turbo Pascal)

 14. Anharmonikus oszcillátor vizsgálata számítógépes mérésekkel

 15. Az anharmonikus oszcillátor matematikai modellezése sz.gépes programmal

 16. Gerjesztett- és csatolt ingák programjai, ábrázolás valós- és fázistérben

 17. Kémiai rendszerek kaotikus viselkedése : kristályosodás, gélesedés, oszcillálás

 18. Káosz az elektronikában : egyenirányító kapcsolás

 

Vissza